อยุธยา ขาว-ดำ (แต่ง PS เร่ง Contrast)
 
 
HOME GALLERY ARTICLE LINKS INSPIRATION I FAVORITE IMAGES CONTACT ME HOW TO BUY IMAGES


Dear Ayudhaya,

I have been visiting you many many times. I can remember routes in the Historical Park really well.
As well as my way home to the city in Bangkok. Out there in Ayudhaya, I always have a lot of concentration.
And, imagine as the old time of this place, You are always shines, strong, left behind,
and Rest in Peace the peaceful as beauty as I have seen.


Apichai.Lee
ถึงอยุธยาที่เคารพรัก


ข้าพเจ้าได้มาเยือนท่านหลายครั้งหลายคราจนนับไม่ถ้วน ประกอบกับจดจำเส้นทางในอุทยานฯได้เป็นอย่างดี
ยังจำได้แม่นกว่าทางจากบ้านไปสยามเสียอีก ที่สยามนั้นเป็นสถาที่ที่หยิบกล้องถ่ายรูปไม่ได้จริงๆ
ข้าพเจ้าได้แต่เพียงเมียงมอง แต่ที่อยุธยานั้นไม่มีสาวสวยรุ่นๆเลย สมาธิในการถ่ายภาพจึงบังเกิด
เกิดอยากถ่ายภาพหลายครั้ง จินตนาการก็ได้ดำเนินไปถึงเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาแตก
เหมือนกับถูกต้องมนต์ดลใจให้สีภาพตก ตกผลึกกลายเป็นอารมณ์กำลังภายในที่ไม่มีจอมยุทธ์
ข้าพเจ้าก็รักโบราณสถาณไม่แพ้ปัจจุบันสถานนะครับท่าน (ในกรณีที่มีกล้อง) และจะมาเยี่ยมท่านเสมออ้น
ภาพขาวดำไม่ใช่ถ่ายไปเพื่ออยากถ่าย อยากอาร์ต อยากนึกว่าได้อารมณ์ แต่สิ่งแรกก่อนที่ควรคำนึงถึงคือ
ถ้าถ่ายภาพออกมาเป็นสีแล้วสวยกว่า ก็อย่าทำเป็นขาวดำเลย เพราะมันเป็นการโกหกตัวเองG002-01

Always Shine
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ


G002-02

Always be Strong
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ


G002-03

Left Behind
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ


G002-04

Rest in Peace
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ
อยุธยา วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ขาว-ดำ